28 lutego 2024 r.
PEC PODNOSI CENY ZA MOC ZAMÓWIONĄ
Strona główna » PEC PODNOSI CENY ZA MOC ZAMÓWIONĄ

PEC PODNOSI CENY ZA MOC ZAMÓWIONĄ

WZROST O 80% i 13%

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” informuje, iż  z dniem 01.02.2024r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Gen. K. Sosnkowskiego 16 w Mińsku Mazowieckim wprowadza nowe ceny za ciepło w oparciu o „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.40.2023.346.XVI.Wso z dnia 12.01.2024r. 

Zgodnie z w/w taryfą następuje drastyczny wzrost kosztów ciepła

- dla lokali usługowych (nieuprawnionych do rekompensaty)

I. cena za zamówioną moc cieplną w skali miesiąca:

było 12 246,10zł/MW/m-c będzie- 22 186,07 zł/MW/m-c                   wzrost 80% !!! 

II. cena ciepła/opłata zmienna wg zużycia

– było  101,27zł/GJ będzie 87,45 zł/GJ                                                 spadek 15 %

III. cena nośnika ciepła

– było 20,80 zł/m3 będzie 20,80 zł/m3                                                         bez zmian

IV. opłata zmienna za usługi przesyłowe

– było 18,40zł/GJ będzie 17,24zł/GJ dla grupy budynków A1,             

– było 24,29zł/GJ będzie 23,62zł/GJ dla grupy budynków A2,               

– było 21,46zł/GJ będzie 21,58zł/GJ dla grupy budynków A2a,             

– było 26,56zł/GJ będzie 27,51zł/GJ dla grupy budynków A4,             

V. opłata stała za usługi przesyłowe

–było 4417,50zł/MW/m-c będzie 3801,84zł/MW/m-c

dla grupy budynków A1,                                                                       

–było 6918,27zł/MW/m-c będzie 6108,52zł/MW/m-c

dla grupy budynków A2,                                                                         

–było 5818,78zł/MW/m-c będzie 5358,06zł/MW/m-c

dla grupy budynków A2a,                                                                         

–było 10296,73zł/MW/m-c będzie 9632,07zł/MW/m-c

dla grupy budynków A4,                                                                         

 

- dla lokali mieszkalnych i usługowych (uprawnionych do rekompensaty)

 było 12 246,10 zł/MW/m-c będzie- 14063,15 zł/MW/m-c                   wzrost 13 % !!!

II. cena ciepła/opłata zmienna wg zużycia

– było 54,80 zł/GJ będzie 54,80 zł/GJ                                                     bez zmian

III. cena nośnika ciepła

– było 20,80 zł/m3 będzie 20,80 zł/m3                                                           bez zmian 

IV. opłata zmienna za usługi przesyłowe

– było 16,28zł/GJ będzie 16,28zł/GJ dla grupy budynków A1,               bez zmian

– było 23,97zł/GJ będzie 23,97zł/GJ dla grupy budynków A2,               bez zmian 

– było 20,76zł/GJ będzie 20,76zł/GJ dla grupy budynków A2a,             bez zmian 

– było 26,56zł/GJ będzie 26,56zł/GJ dla grupy budynków A4,               bez zmian

V. opłata stała za usługi przesyłowe

–było 3369,30zł/MW/m-c będzie 3369,30zł/MW/m-c                          bez zmian

dla grupy budynków A1,                                                                       

–było 5836,14zł/MW/m-c będzie 5836,14zł/MW/m-c                          bez zmian

dla grupy budynków A2,                                                                         

–było 4772,85zł/MW/m-c będzie 4772,85zł/MW/m-c                          bez zmian

dla grupy budynków A2a,                                                                         

–było 9071,47zł/MW/m-c będzie 9071,47zł/MW/m-c                              bez zmian

dla grupy budynków A4,                                                                           

Powyższe cenyobjęte maksymalną ceną dostawy ciepła zgodnie z uchwaloną w dniu 7 grudnia 2023 r. nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, obowiązują  do 30 czerwca  2024r.

Wskazujemy, iż podwyżka cen energii cieplnej w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni i  nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana.

Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur od dostawcy ciepła. 

W związku z powyższym zwracamy się  o racjonalne gospodarowanie ciepłem. Zarząd Spółdzielni będzie nadal monitorował sytuację i wykorzysta wszelkie możliwe środki w celu obniżenia kosztów ciepła dostarczanego do Państwa budynków.

 

DO PODANYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter