18 czerwca 2024 r.
Uchwały Rady Nadzorczej
Strona główna » Akty prawne » Uchwały » Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej 2024

Uchwała Nr 2/2024 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2023

Uchwała Nr 2/2023 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2023 RN
w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

(plik pdf)

Uchwała Nr 8/2023 RN
w sprawie nabycia nieruchomości
(plik pdf)
Uchwała Nr 9/2023 RN
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2022 z dnia 4.07.2022 ukonstytuowania się Rady Nadzorczej
(plik pdf)
Uchwała Nr 14/2023 RN
w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania scieków
(plik pdf)

Uchwała Nr 15/2023 RN
w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi

(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2022

Uchwała Nr 1/2022 RN
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i uchwalenia tekstu jednolitego w/w Regulaminu

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2022 RN
w sprawie zmiany Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"
(plik pdf)
Uchwała Nr 3/2022 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
(plik pdf)

Uchwała Nr 4/2022 RN

w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 5/2022 RN

w sprawie zmian do uchwały nr 20/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zasad refundowania kosztów

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2022 RN

w sprawie zmiany Regulaminu wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych
(plik pdf)

Uchwała Nr 7/2022 RN

w sprawie uchylenia Regulaminu dotyczącego warunków instalacji urządzeń i okablowania niezbędnego do świadczenia usług dostępu do internetu przez firmy chcące taką usługę oferować

(plik pdf)

Uchwała Nr 8/2022 RN

w sprawie zmiany Regulaminu używania lokali, garaży, porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

(plik pdf)

Uchwała Nr 9/2022 RN

w sprawie uchylenia Regulaminu dotyczącego postępowania w sprawach związanych z zabudową powierzchni ogólnego użytku

(plik pdf)

Uchwała Nr 15/2022 RN

w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej

(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2021

Uchwała Nr 1/2021 RN
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach usytuowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2021 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
(plik pdf)
Uchwała Nr 11/2021 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
(plik pdf)
Uchwała Nr 12/2021 RN
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2022 i planu remontów na rok 2022
(plik pdf)
Uchwała Nr 19/2021 RN
w sprawie opłat za wydanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2020

Uchwała Nr 1/2020 RN
w sprawie ustalenia stawek opłaty eksploatacyjnej za użytkowanie dodatkowych piwnic

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2020 RN
w sprawie zmiany uchwały Nr 18/2019 RN z dnia 21.10.2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych związane z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
(plik pdf)
Uchwała Nr 3/2020 RN
w sprawie uchylenia uchwały Nr 27/2004 RN z dnia 19.04.2004r. i uchylenia uchwały Nr 15 RN z dnia 27.03.2006r.
(plik pdf)
Uchwała Nr 4/2020 RN
w sprawie uchylenia uchwały Nr 26 RN z dnia 9.07.2003r.
(plik pdf)
Uchwała Nr 9/2020 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu nabywania i utraty członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM "Przełom" w Mińsku Mazowieckim
(plik pdf)
Uchwała Nr 25/2020 RN
w sprawie finansowania budowy indywidualnych węzłów cieplnych
(plik pdf)
(Uchwała Nr 27/2020 RN
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2021 i planu na remonty na rok 2021
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2019

Uchwała Nr 2/2019 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2019 RN
w sprawie ustalenia zasad uiszczania opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania

(plik pdf)

Uchwała Nr 18/2019 RN
w sprawie ustalenia zasad uiszczania opłaty korespondencję

(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2018

Uchwała Nr 1/2018 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 5/2018 RN
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 8240 2466/20 i 2466/24

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2018 RN
w sprawie upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku dotyczącego pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i podpisania umowy o dofinansowanie.

(plik pdf)

Uchwała Nr 7/2018 RN
w sprawie upoważnienia Zarządu do pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu POIŚ na rozwój terenów zieleni w miastach

(plik pdf)

Uchwała Nr 12/2018 RN
w sprawie odwołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2018 RN
w sprawie powołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 18/2018 RN
w sprawie nabycia nieruchomości

(plik pdf)

Uchwała Nr 19/2018 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

(plik pdf)

Uchwała Nr 20/2018 RN
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2019 i planu na remonty na rok 2019.

(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2017

Uchwała Nr 1/2017 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2017 RN
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2466/20 i 2466/24

(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2017 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2017 rok

(plik pdf)

Uchwała Nr 9/2017 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty na rok 2018

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2017 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

(plik pdf)

Uchwała Nr 15/2017 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2018

(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2016

Uchwała Nr 1/2016 RN
w sprawie: uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2016 rok

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2016 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2016 RN
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali

(plik pdf)

Uchwała Nr 7/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

(plik pdf)

Uchwała Nr 8/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

(plik pdf)

Uchwała Nr 9/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków

(plik pdf)

Uchwała Nr 10/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków

(plik pdf)

Uchwała Nr 11/2016 RN
w sprawie powołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2016 RN
w sprawie odwołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 17/2016 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 12 /2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów i konserwacji na rok 2016.

(plik pdf)

 Uchwała Nr 23/2016 RN
w sprawie ukonstytuowania się rady

(plik pdf)

Uchwała Nr 24/2016 RN
w sprawie nabycia udziały w nieruchomości gruntowej

(plik pdf)

Uchwała Nr 25/2016 RN
w sprawie zmiany uchwały RN nr 23/2016

(plik pdf)

Uchwała Nr 26/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu remontowego

(plik pdf)

Uchwała Nr 27/2016 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty i konserwację na rok 2017

(plik pdf)

Uchwała Nr 28/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarki finansowej

(plik pdf)

Uchwała Nr 31/2016 RN
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości 

(plik pdf)

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter