18 lipca 2024 r.
Dodatek mieszkaniowy
Strona główna » Informacje dla spółdzielcy » Dział Administracji i Eksploatacji » Dodatek mieszkaniowy

 

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy. Zagadnienie to reguluje Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn.zm./. W świetle jej postanowień, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące kryteria.

1. Kryterium zamieszkiwania.

           a) zajmować lokal na podstawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego 

               prawa lub

           b) posiadać odrębną własność mieszkania lub

           c) w oparciu o zawarte umowy cywilne być najemcą lub podnajemcą mieszkania bądź

           d) oczekiwać na lokal socjalny orzeczony w wyroku sądowym nakazującym 

               opróżnienie lokalu

2. Kryterium średniego dochodu.

    Wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego 

    w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek  

    mieszkaniowy nie może przekraczać:

a)      175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

b)      125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 

   Dochód, o którym mowa stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania   

   oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe.

3. Kryterium powierzchni lokalu.

    Normatywna  powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków  

    gospodarstwa domowego nie może przekraczać

a)      35m²    dla jednej osoby

b)      40m²    dla dwóch osób

c)      45m²    dla trzech osób

d)     55m²    dla czterech osób

e)      65m²    dla pięciu osób

    Dla  każdej  następnej  osoby  powierzchnię  normatywną  zwiększa  się  o  5m2.

Rodzaje  wydatków   mieszkaniowych  stanowiących  podstawę  obliczenia  dodatku mieszkaniowego określa  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  28.12.2001.  w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych  /Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z  późn. zm./.

Wnioski  o  dodatki  mieszkaniowe  wraz  z  deklaracją  o  dochodach  gospodarstwa  domowego   składa  się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25. Szczegółowe informacje  można  uzyskać  zarówno  w/w  ośrodku lub w  biurze spółdzielni  pokój 24.

Osoby, które  spełniają  kryteria  do  uzyskania  dodatku  mieszkaniowego zachęcamy  do  skorzystania z  tej  formy pomocy.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter