18 lipca 2024 r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia
Strona główna » Akty prawne » Uchwały » Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2024

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2023 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąc na bieżące działalności

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany Statutu

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

 

plik pdf

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2023

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2022 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Skowronek - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2022 rok
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąc na bieżące działalności

plik pdf

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2022

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2021 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Skowronek - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2021 rok
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąc na bieżące działalności

plik pdf

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2021

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2020 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Skowronek - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2020 rok
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąc na bieżące działalności

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim z dnia 24 i 25.09.2020 roku.

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2020

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2019 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Skowronek - członkowi Zarządu SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2019 rok
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąc na bierzące działalności

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany Statutu

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej SM "Przełom"

plik pdf

UCHWAŁA NR 11

w sprawie zatwierdzenia zalożeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Topolowej
plik pdf

UCHWAŁA NR 12

w sprawie zbycia nieruchomości
plik pdf

UCHWAŁA NR 13

w sprawie zbycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 14

w spawie zbycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 15

w spawie zbycia nieruchomości

plik pdf

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2019

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2018 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - Prezesowi Zarządu za rok 2018

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2018

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Skowronek - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2018

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Halinie Bąk - Członkowi Zarządu za rok 2018
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2018 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany statutu

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

plik pdf

UCHWAŁA NR 11

w sprawie wystąpienia z KZR
plik pdf

UCHWAŁA NR 12

w sprawie uchwalenia regulaminu RN
plik pdf

UCHWAŁA NR 13

w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni

plik pdf

UCHWAŁA NR 14

w spawie zbycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 15

w spawie zbycia nieruchomości

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2018

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2017 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - Prezesowi Zarządu za rok 2017

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2017

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Halinie Bąk - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2017
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2017 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany statutu

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

w sprawie zmiany statutu

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2016 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 rok6

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - Prezesowi Zarządu za rok 2016

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Lucynie Oklesińskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2016

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Halinie Bąk - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2016

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Roguskiemu - Prezesowi Zarządu za rok 2016
plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2016 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

w sprawie zbycia nieruchomości

plik pdf

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2016

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2015 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Roguskiemu - Prezesowi Zarządu za rok 2015

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2015

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Halinie Bąk - Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2015

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2015 rok

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2015

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2014 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku i udzielenia absolutorium  czlonkom Zarzadu

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2014 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmiany Statutu

plik pdf

UCHWAŁA NR 6

w sprawie uchylenia uchwały Nr 7

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2014

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

plik pdf

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału nadwyzki bilansowej za 2013 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku i udzielenia absolutorium  czlonkom Zarzadu

plik pdf

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci za 2013 rok

plik pdf

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zbycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 8

w sprawie bycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 9

w sprawie bycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 10

w sprawie zaleceń dotyczących zasad najmu lokali uzytkowych stanowiacych mienie Spółdzielni

plik pdf

UCHWAŁA NR 11

w sprawie zalecenia w przedmiocie najmu lokalu uzytkowego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika 5

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2013

UCHWAŁA NR 1/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

plik pdf

UCHWAŁA NR 2/2013

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012

plik pdf

UCHWAŁA NR 3/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 r  i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

plik pdf

UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.

plik pdf

UCHWAŁA NR 5/2013

 

plik pdf

UCHWAŁA NR 6/2012

w sprawie zbycia nieruchomości

plik pdf

UCHWAŁA NR 7/2013

 

plik pdf

UCHWAŁA NR 8/2013

w sprawie zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

plik pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2012

UCHWAŁA NR 1/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 2/2012
w sprawie nadwyżki bilansowej za 2011 rok

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 3/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011r  i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 4/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 5/2012
w sprawie zmiany Statutu.

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 7/2012
w sprawie budowy budynku wielorodzinnego przy ul Topolowej.

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 11/2012
w sprawie zbycia nieruchomości.

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 12/2012
w sprawie zbycia nieruchomości.

(plik pdf)

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2011

UCHWAŁA NR 1/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 2/2011
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2010

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 3/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2010

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 4/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 5/2011
w sprawie zbycia nieruchomości

(plik pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5 (plik pdf)

UCHWAŁA NR 6/2011
w sprawie zbycia nieruchomości

(plik pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6 (plik pdf)

UCHWAŁA NR 7/2011
w sprawie zbycia nieruchomości

(plik pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 7 (plik pdf)

UCHWAŁA NR 8/2011
w sprawie zbycia nieruchomości

(plik pdf)

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2010

UCHWAŁA NR 1/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 2/2010
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej  za rok 2009

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 3/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 4/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzałalności za rok 2009

(plik pdf)

UCHWAŁA NR 5/2010
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

(plik pdf)
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5 (plik pdf)

UCHWAŁA NR 7/2010
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych

(plik pdf)
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter