18 czerwca 2024 r.
Zasoby spółdzielni
Strona główna » O Spółdzielni » Zasoby spółdzielni

Dane statystyczne dotyczące zasobów Spółdzielni

Lp Informacja ogólna
Dane liczbowe Uwagi
1 Ilość budynków:
- mieszkalnych
- handlowo- usługowych
- użytkowy, zaplecze techniczne

110
3
1
w tym mieszkalne: Kałuszyn - 2 budynki Kołbiel - 1 budynek
2 Ilość mieszkań 3901
3 Ilość lokali użytkowych 127
4 Liczba boksów garażowych 281
5 Liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych 24
6 Liczba miejsc postojowych na wyodrębnionych parkingach 56
7 Powierzchnia użytkowa zasobów ogółem
w tym:
- powierzchnia lokali mieszkalnych
- powierzchnia lokali użytkowych
- powierzchnia garaży
- powierzchnia zaplecza technicznego

203.845m2
187.805m2 11.117m2
4.589m2
334m2
8 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych ogrzewana centralnie ogółem 203.499m2
9 Ilość zamieszkałych osób ok. 9 000
10 Ilość mieszkań wyposażonych w instalacje c.w. 2.220
11 Ilość mieszkań wyposażonych
w indywidualne wodomierze
3.884
12 Ilość budynków wyposażonych
w podzielniki kosztów
107
13 Ilość lokali mieszkalnych wyposażonych
w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów
3.755
14 Ilość budynków wyposażonych
w indywidualne węzły kompaktowe
2
15 Liczba budynków, w których wykonano termorenowację ścian zewnętrznych 104
16 Liczba budynków posiadających instalację gazową.
W tym:
- z gazomierzem centralnym
- z gazomierzami indywidualnymi

96

53
43
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter