19 października 2019 r.
Regulaminy
Strona główna » Akty prawne » Regulaminy

Wyciąg z regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” - § 22 regulaminu Rady Nadzorczej dotyczący wyborów członków zarządu

(plik pdf)
Regulamin zasad wymiany i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej oraz zasad refundowania kosztów wymiany stolarki okiennej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowę "Przełom" w Mińsku Mazowieckim. (plik pdf)
Regulamin zasad podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali (plik pdf)
Regulamin wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach usytuowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom". (plik pdf)
Regulamin najmu lokali (plik pdf)
Regulamin używania lokali, garaży, porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców
(plik pdf)
Regulamin samorządów domowych
(plik pdf)
Regulaim nabywania i utraty członkowstwa (plik pdf)
Regulamin rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody - nieaktualny
(plik pdf)
Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody
(plik pdf)
Regulamin rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody - tekst jednolity
(plik pdf)
Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach spółdzielni - nieaktualny
(plik pdf)
Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków
(plik pdf)
Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach spółdzielni - tekst jednolity
(plik pdf)
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni (plik pdf)
Regulamin dzierżawy gruntów lub powierzchni budynków zarządzanych przez Spółdzielnię wykorzystywanych na cele reklamowe
(plik pdf)
Regulamin przeprowadzania przetargu na wykonanie robót remontowych, budowlanych i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim (plik pdf)
Regulamin w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim (plik pdf)
Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w  Mińsku Mazowieckim (plik pdf)
Regulamin funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w  Mińsku Mazowieckim (plik pdf)
Regulamin przesyłania i udostępniania dokumentów w formie elektronicznej oraz otrzymywania krótkich informacji tekstowych "SMS" (plik pdf)
Regulamin korzystania z systemu E-BOK (plik pdf)
Regulamin Klubu Osiedlowego (plik pdf)
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter