16 grudnia 2018 r.
Uchwały Rady Nadzorczej
Strona główna » Akty prawne » Uchwały » Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej 2016

Uchwała Nr 6/2016 RN
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
(plik pdf)
Uchwała Nr 7/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
(plik pdf)
Uchwała Nr 8/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
(plik pdf)
Uchwała Nr 9/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków
(plik pdf)
Uchwała Nr 10/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków
(plik pdf)
Uchwała Nr 23/2016 RN
w sprawie ukonstytuowania się rady
(plik pdf)
Uchwała Nr 24/2016 RN
w sprawie nabycia udziały w nieruchomości gruntowej
(plik pdf)
Uchwała Nr 25/2016 RN
w sprawie zmiany uchwały RN nr 23/2016
(plik pdf)
Uchwała Nr 26/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu remontowego
(plik pdf)
Uchwała Nr 28/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarki finansowej
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2015

Uchwała Nr 2/2015 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
(plik pdf)
Uchwała Nr 3/2015 RN
 w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2014 rok  
(plik pdf)
Uchwała Nr 4/2015 RN
w sprawie: nabycia nieruchomości
(plik pdf)
Uchwała Nr 5/2015 RN
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
(plik pdf)
Uchwała Nr 6/2015 RN
w sprawie zmian w Uchwale Nr 15/2014
(plik pdf)
Uchwała Nr 12/2015 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remontyi konserwację na rok 2016
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2014

Uchwała Nr 2/2014 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2014 rok
(plik pdf)
Uchwała Nr 5/2014 RN
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie obciążającej działki o nr ew. 705/3, 705/4, 705/5, 705/7 położone w Mińsku Mazowieckim
(plik pdf)
Uchwała Nr 6/2014 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części 
(plik pdf)
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/2014 (plik pdf)
Uchwała Nr 7/2014 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu na remonty i konserwację na rok 2014 
(plik pdf)
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/2014 (plik pdf)

Uchwała Nr 9/2014 RN

w sprawie: zmian w regulaminie najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

(plik pdf)

Uchwała Nr 10/2014 RN

w sprawie: zmian w uchwale Nr7/2014 rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

(plik pdf)

Uchwała Nr 13/2014 RN

w sprawie: nabycia nieruchomości

(plik pdf)

Uchwała Nr 15/2014 RN

w sprawie: uchwalenia planu remontów i konserwacji na rok 2015

(plik pdf)
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2014 (plik pdf)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2014 (plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2013

Uchwała Nr 1/2013 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2013 rok
(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2013 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 5/2013 RN
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2013 z dnia 18 II 2013
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2013

(plik pdf)
Uchwała Nr 6/2013 RN
w sprawie zmiany do Uchwały nr 1 dot. uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2013
(plik pdf)
 Uchwała Nr 7/2013 RN
w sprawie zmiany :Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(plik pdf)
Uchwała Nr 11/2013 RN
w sprawie uchwalenie regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim.
(plik pdf)
Uchwała Nr 14/2013 RN
w sprawie zatwierdzenia planu remontów i konserwacji na rok 2014.
(plik pdf)
Uchwała Nr 16/2013 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 9/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przelom" z dnia 16 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów i konserwacji na rok 2013.
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2012

Uchwała Nr 1/2012 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2012 rok

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2012 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)
Uchwała Nr 3/2012 RN
w spawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongersowy
(plik pdf)
Uchwała Nr 4/2012 RN
w sprawie przeznaczenia lokali w budynku przy ul.Okrzei 14B na pomieszczenia odpowiadające wymogom pomieszczeń tymczasowych
(plik pdf)
Uchwała Nr 5/2012 RN
w sprawie realizacji wykonania ogrodzenia nieruchomości przy ul.Warszawskiej 212 i Dąbrówki 5A w Mińsku Mazowieckim
(plik pdf)
Uchwała Nr 6/2012 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczenia kosztów dostaw energii cieplnej na potzreby centralnego ogrzewania i podgrzania wody"
(plik pdf)
Uchwała Nr 7/2012 RN
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w Mińsku Mazowieckim na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" - współużytkownika wieczystego tych gruntów
(plik pdf)
Uchwała Nr 8/2012 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 50/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" z dnia 28 listopada 2011 roku
(plik pdf)
Uchwała Nr 10/2012 RN
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w Mińsku Mazowieckim na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" - współużytkownika wieczystego tych gruntów
(plik pdf)
Uchwała Nr 11/2012 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczenia kosztów dostaw energii cieplnej na potzreby centralnego ogrzewania i podgrzania wody"
(plik pdf)
Uchwała Nr 12/2012 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Miśńku Mazowieckim
(plik pdf)
Uchwała Nr 13/2012 RN
w sprawie ustanowienia prawa odrębnej własności lokali użytkowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"
(plik pdf)
Uchwała Nr 14/2012 RN
w sprawie zmian w uchwale 8/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" z dnia 18 czerwca 2012 roku
(plik pdf)
Uchwała Nr 15/2012 RN
w sprawie rozpatrzenia odwołań od uchwały Zarządu Nr 29/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku
(plik pdf)
Uchwała Nr 16/2012 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty i konserwację na rok 2013
(plik pdf)
Uchwała Nr 17/2012 RN
w sprawie nabycia nieruchomości
(plik pdf)
Uchwała Nr 20/2012 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu zasad wymiany i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej oraz zasad refundowania kosztów wymiany w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Przełom"
(plik pdf)
Uchwała Nr 26/2012 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"
(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2011

Uchwała Nr 2/2011 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadznia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych w zasobach Spóldzielni

(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadania ścieków w zasobach Spółdzielni"

(plik pdf)
Uchwała Nr 4/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni
(plik pdf)
Uchwała Nr 5/2011 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
(plik pdf)
Uchwała Nr 7/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody"
(plik pdf)
Uchwała Nr 8/2011 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2011 rok
(plik pdf)
Uchwała Nr 9/2011 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach usytuowanych na terenach Spółdzielni
(plik pdf)
Uchwała Nr 10/2011 RN
w sprawie nabycia nieruchomości
(plik pdf)
Uchwała Nr 11/2011 RN
w sprawie opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym
(plik pdf)
Uchwała Nr 12/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni"
(plik pdf)
Uchwała Nr 13/2011 RN
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach gruntowych
(plik pdf)
Uchwała Nr 14/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody"
(plik pdf)
Uchwała Nr 15/2011 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni"
(plik pdf)
Uchwała Nr 16/2011 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 17/2010 Rady Nadzorczej
(plik pdf)
Uchwała Nr 49/2011 RN
w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/2011 Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2011 roku
(plik pdf)
Uchwała Nr 50/2011 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty i konserwację na rok 2012
(plik pdf)
Uchwała Nr 51/2011 RN
w sprawie zmiany Regulaminu używania lokali, garaży, porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców
(plik pdf)
Uchwała Nr 91/2011 RN
w sprawie ustalenia stawek opłaty eksploatacyjnej za użytkowanie dodatkowych piwnic oraz zabudowanych powierzchni po schodami
(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2010

Uchwała Nr 2/2010 RN
w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody"

(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2010 RN
w sprawie uchwalenia "Regulaminu rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

(plik pdf)

Uchwała Nr 4/2010 RN
w sprawie uchwalenia "Regulaminu podziału pożytków z nieruchomości wspólnych i innych dochodów Spółdzielni z własnej działalności gospodarczej"

(plik pdf)

Uchwała Nr 5/2010 RN
w sprawie uchwalenia "Regulaminu rozliczania kosztów i ustalenia opłat z tytułu gospodarczych zasobów mieszkaniowych"

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2010 RN
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dziarżawy gruntów lub powierzchni budynków na cele reklamowe"

(plik pdf)
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter