20 kwietnia 2021 r.
Uchwały Rady Nadzorczej
Strona główna » Akty prawne » Uchwały » Uchwały Rady Nadzorczej

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2019

Uchwała Nr 2/2019 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2019 RN
w sprawie ustalenia zasad uiszczania opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania

(plik pdf)

Uchwała Nr 18/2019 RN
w sprawie ustalenia zasad uiszczania opłaty korespondencję

(plik pdf)

Uchwały Rady Nadzorczej 2018

Uchwała Nr 1/2018 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 5/2018 RN
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 8240 2466/20 i 2466/24

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2018 RN
w sprawie upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku dotyczącego pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i podpisania umowy o dofinansowanie.

(plik pdf)

Uchwała Nr 7/2018 RN
w sprawie upoważnienia Zarządu do pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu POIŚ na rozwój terenów zieleni w miastach

(plik pdf)

Uchwała Nr 12/2018 RN
w sprawie odwołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2018 RN
w sprawie powołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 18/2018 RN
w sprawie nabycia nieruchomości

(plik pdf)

Uchwała Nr 19/2018 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

(plik pdf)

Uchwała Nr 20/2018 RN
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2019 i planu na remonty na rok 2019.

(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2017

Uchwała Nr 1/2017 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2017 RN
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2466/20 i 2466/24

(plik pdf)

Uchwała Nr 3/2017 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2017 rok

(plik pdf)

Uchwała Nr 9/2017 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty na rok 2018

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2017 RN
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni

(plik pdf)

Uchwała Nr 15/2017 RN
w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2018

(plik pdf)

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2016

Uchwała Nr 1/2016 RN
w sprawie: uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2016 rok

(plik pdf)

Uchwała Nr 2/2016 RN
w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części

(plik pdf)

Uchwała Nr 6/2016 RN
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali

(plik pdf)

Uchwała Nr 7/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

(plik pdf)

Uchwała Nr 8/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

(plik pdf)

Uchwała Nr 9/2016 RN
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków

(plik pdf)

Uchwała Nr 10/2016 RN
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów energii zimnej wody i odprowadzania ścieków

(plik pdf)

Uchwała Nr 11/2016 RN
w sprawie powołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 14/2016 RN
w sprawie odwołania członka Zarządu

(plik pdf)

Uchwała Nr 17/2016 RN
w sprawie zmian w uchwale Nr 12 /2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów i konserwacji na rok 2016.

(plik pdf)

 Uchwała Nr 23/2016 RN
w sprawie ukonstytuowania się rady

(plik pdf)

Uchwała Nr 24/2016 RN
w sprawie nabycia udziały w nieruchomości gruntowej

(plik pdf)

Uchwała Nr 25/2016 RN
w sprawie zmiany uchwały RN nr 23/2016

(plik pdf)

Uchwała Nr 26/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu remontowego

(plik pdf)

Uchwała Nr 27/2016 RN
w sprawie zatwierdzenia planu na remonty i konserwację na rok 2017

(plik pdf)

Uchwała Nr 28/2016 RN
w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarki finansowej

(plik pdf)

Uchwała Nr 31/2016 RN
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości 

(plik pdf)

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter