18 czerwca 2024 r.
Uchwały Zarządu
Strona główna » Akty prawne » Uchwały » Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu 2024

Uchwała Zarządu Nr 13/2024

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na działce nr ewidencyjny 3940/22

plik pdf

Uchwały Zarządu 2023

Uchwała Zarządu Nr 6/2023

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie zamieszkania przy ul. Siennickiej 9

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 10/2023

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 19/2023

w sprawie przyjęcia do realizacji oraz ustalenia zasad finansowania wykonania ogrodzenia przy ul. Topolowej 7, 7A, 9


plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 58/2023

w sprawie wydawania breloków zbliżeniowych

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 59/2023

w sprawie ogrodzenia nieruchomości Topolowa 13 i 17 -zasady finansowania 

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 65/2023

w sprawie uchwalenia wydawania breloków zbliżeniowych
plik pdf 

Uchwały Zarządu 2022

Uchwała Zarządu Nr 15/2022

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 3946/12

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 17/2022

w sprawie uchwalenia zasad wydawania pilotów do urządzeń ograniczających dostęp do nieruchomości i użytkowania tych urządzeń

plik pdf
 
 

Uchwała Zarządu Nr 22/2022

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę nr 2466/34

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 28/2022

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę nr 2466/34

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 29/2022

w sprawie ustanowienia służebnośći gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki nr 2466/20 i 2466/34

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 30/2022

w sprawie ustanowienia służebnośći gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki nr 2466/34 i 2466/29

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 31/2022

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki nr 2466/34 i 2466/29

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 32/2022

w sprawie ustanowienia służebnośći gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki nr 2466/34 i 2466/29

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 47/2022

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie na nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" przy ulicy Kopernika 10.

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 75/2022

w sprawie zmian w projekcie organizacji ruchu dla nieruchomości w rejonie budynków Kościuszki 2, Warszawska 90, 88, 86, Jana Pawła II 21 i 21A.

(plik pdf)

Uchwały Zarządu 2021

Uchwała Zarządu Nr 1/2021

w sprawie wykonania indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. 1PLM 2 w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 2/2021

w sprawie wykonania indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. 1PLM 2A w Mińsku Mazowieckim

plik pdf
 

Uchwała Zarządu Nr 3/2021

w sprawie wykonania indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. 1PLM 4 w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 4/2021

w sprawie wykonania indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. 1PLM 4A w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 14/2021

w sprawie ustalenia przetargu na zbycie lokalu
plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 15/2021

w sprawie ustalenia przetargu na zbycie lokalu
 plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 22/2021

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości SM "Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 27A obejmującej działki gruntu oznaczone numerami ew. 3941/25 oraz 1816/3
 plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 30/2021

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 33/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę nr 3946/18

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 47/2021

w sprawie ustanowienia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku ul Błonie 12 w drodze przetargu.

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 63/2021

w sprawie ustanowienia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej włąsnośći lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku ul. Jana Pawła II 21 w drodze przetargu.

 plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 74/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki o nr 2466/24, 2466/29

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 77/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 8042/4

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 83/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki o nr 8042/4, 3945/18, 905/3 i 906/5

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 84/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działki o nr 8042/4, 906/5 i 907/11

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 85/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 8042/4

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 86/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 8042/4

plik pdf

Uchwała Zarządu nr 87/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 8042/4

plik pdf

Uchwała Zarządu nr 88/2021

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przez działkę o nr 8042/4

plik pdf

Uchwały Zarządu 2020

Uchwała Zarządu Nr 34/2020

w sprawie wykonania indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. 1PLM 4A w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 64/2020

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przaz działki  o nr geodezyjnych 2466/24 i 2466/29
 plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 69/2020

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przaz działki  o nr geodezyjnych 2466/24 i 2466/29
plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 70/2020

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przaz działki  o nr geodezyjnych 2466/24 i 2466/30
plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 71/2020

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i niezbędnego przejazdu przaz działki  o nr geodezyjnych 2466/24, 2466/29 i 2466/30
plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 77/2020

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości SM "Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika 11 obejmującej działki gruntu oznaczone numerami ew. 3932/11 oraz 1690/6
plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 86/2020

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości SM "Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 27 i 27A obejmującej działki gruntu oznaczone numerami ew. 3941/25 oraz 1816/3
plik pdf

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Zarządu Nr 4/2019

w sprawie wykonania systemu monitoringu w garażu podziemnym w budynku przy ulicy 11-go Listopada 4 w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwały Zarządu 2018

Uchwała Zarządu Nr 18/2018

w sprawie zatwierdzenia projektu strefy ruchu na nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" w Mińsku Mazowieckim w rejonie budynku Topolowa 33, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 8037

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 19/2018  

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 20, obejmującej działkf gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 3946/12

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 20/2018

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 36/2018

zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 12 i 14, obejmuja.cej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 3946/17 oraz 3946/18

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 45/2018

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefie ruchu na nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mireckiego 15, obejmującą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2277/1

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 64/2018 

w sprawie ustanowienia tytułu prawnego oraz dokonania przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 81/2018 

w sprawie uchwalenia regulaminu Klubu Osiedlowego „Przełom"

 plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 83/2018 

w sprawie ustanowienia tytułu prawnego oraz dokonania przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

 plik pdf

Uchwały Zarządu 2017

Uchwała Zarządu Nr 3/2017

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na wybór najemcy lokalu mieszkalnego

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 6/2017  

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 11/2017

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z systemu E-BOK w SM "Przełom"

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 12/2017

w sprawie uchwalenia regulaminu przesyłania i udostępniania dokumentów w formie elektronicznej oraz otrzymywania krótkich informacji tekstowych SMS

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 13/2017

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie z terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom" w Mińsku Mazowieckim w celu eksploatacji przez inne podmioty nowopowstałych urządzeń przesyłowych.

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 14/2017 

w sprawie ustanowienia tytułu prawnego oraz dokonania przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

plik pdf

Uchwały Zarządu 2016

Uchwała Zarządu Nr 6/2016

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 7/2016  

w sprawie ustalenia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 8/2016

w sprawie ustalenia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 9/2016

w sprawie ustalenia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 12/2016

w sprawie zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji należności

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 16/2016 

w sprawie ustalenia tytułu prawnego oraz przeniesienia prawa odrębnej własności dla loklau mieszkalnego

plik pdf

Uchwały Zarządu 2015

Uchwała Zarządu Nr 1/2015

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 2/2015  

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 3/2015

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 5/2015

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów 

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 6/2015

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 7/2015 

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 8/2015

w sprawie ustalenia wysokości i podziału kosztów realizacji  przebudowy nawierzchni

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 9/2015

w sprawie ustalenia wysokości i podziału kosztów realizacji  przebudowy nawierzchni

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 10/2015

w sprawie ustalenia wysokości i podziału kosztów realizacji  przebudowy nawierzchni

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 12/2015

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 13/2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat przy zawieraniu umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności

plik pdf

Uchwały Zarządu 2014

Uchwała Zarządu Nr 1/2014

w sprawie ustalania zasad i trybu przeprowadzenia przetargów

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 2/2014  

dotycząca regulaminu najmu lokali

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 4/2014

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych 

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 10/2014

w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności garaży w nieruchomości przy ul. Topolowej 8A w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 11/2014

w sprawie: ustalenia wysokości i podziału kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni na działce nr ew. 3941/25 stanowiącej wjazd do zespołu garażowego przy ul. Okrzei 27 w Mińsku Mazowieckim

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 13/2014 

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji w strefie ruchu przy ul Kościuszki 2, Armii Ludowej 23A

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 14/2014

w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji w strefie ruchu przy ul Topolowej 7, Topolowej 7A

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 16/2014

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 20/2014

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych 

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 21/2014

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 25/2014

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych

plik pdf

Uchwała Zarządu Nr 26/2014

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych

plik pdf

 

Uchwały Zarządu 2013

Uchwała Zarządu Nr 1/2013 
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 2/2013
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

(plik pdf)
Uchwała Zarządu Nr 3/2013
w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór najemcy lok.mieszk
(plik pdf)
Uchwała Zarządu Nr 4/2013
w sprawie stwierdzenia przekształcenia uprawnień do garażu
(plik pdf)
Uchwała Zarządu Nr 5/2013
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
(plik pdf)
Uchwała Zarządu Nr 6/2013
w sprawie przyjęcia do realizacji i ustalenia warunków tech. przyłącza inst.co 
(plik pdf)
Uchwała Zarządu Nr 7/2013
w sprawie przyporządkowania altan śmietnikowych do poszczególnych budynków
(plik pdf)

Uchwały Zarządu 2012

Uchwała Zarządu Nr 1/2012
w sprawie określenia podmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 2/2012
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 4/2012
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 5/2012
w sprawie przyjęcia do realizacji oraz ustalenia warunków technicznych

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 25/2012
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 26/2012
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z terenów Spółdzielni

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 28/2012
w sprawie określeniaprzedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 29/2012
w sprawie przyjęcia do realizacji oraz ustalenia warunków technicznych

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 30/2012
w sprawie przetargu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 31/2012
w sprawie przetargu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 32/2012
w sprawie przetargu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 33/2012
w sprawie przetargu

(plik pdf)

Uchwały Zarządu 2011

Uchwała Zarządu Nr 11/2011
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 14/2011
w sprawie przetargu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 15/2011
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 16/2011
w sprawie uistalenia wysokości podziału kosztów realizacji zadania inwestycyjnego

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 17/2011
w sprawie ogłoszenia przetargu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 19/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 20/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 21/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 22/2011
w sprawie przyjęcia do realizacji oraz ustalenia warunków technicznych

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 25/2011
w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefach ruchu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 26/2011
w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefach ruchu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 27/2011
w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefach ruchu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 28/2011
w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w strefach ruchu

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 29/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 30/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 31/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 32/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 33/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 34/2011
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 35/2011
w sprawie wykonania indywidualnych węzłów cieplnych

(plik pdf)

Uchwały Zarządu 2010

Uchwała Zarządu Nr 5/2010
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 7/2010
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 8/2010
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności

(plik pdf)

Uchwała Zarządu Nr 9/2010
w sprawie przetargu

(plik pdf)
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter