17 stycznia 2021 r.
Przetargi nieograniczone pisemne polegające na wykonaniu robót drogowych
Strona główna » Przetargi » Przetargi nieograniczone pisemne polegające na wykonaniu robót drogowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na wykonaniu robót drogowych

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Łupińskiego 9

2 000 zł

2

Łupińskiego 11

1 000 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 04.02.2021 od godz. 10:00.

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 04.02.2021 r. do godz. 9:30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

 z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej www.smprzelom.pl

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

 

Załączniki pobierz
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter