15 czerwca 2021 r.
Przetarg nieograniczony pisemny na koszenie traw w 2021 roku w zasobach Spółdzielni
Strona główna » Przetargi » Przetarg nieograniczony pisemny na koszenie traw w 2021 roku w zasobach Spółdzielni

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20, tel. (25)758-50-11, fax. (25)758-38-67

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny

na koszenie traw w 2021 roku w zasobach Spółdzielni.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021r. o godz. 1300 w Sali konferencyjnej Spółdzielni (pokój nr 6).

Wadium na przetarg w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

Ofertę na przetarg należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) do dnia 09.03.2021r. do godz. 1230.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana: 

Koszenie traw w 2021 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji pokój nr 4 lub 2 tel. (25) 758 50 11 wew. 17, 15 lub pobrać poniżej.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Zarząd Spółdzielni

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter