1 grudnia 2020 r.
Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2
Strona główna » Przetargi » Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim

ul. Tadeusza Kościuszki 20, tel. (25) 758-50-11

ogłasza przetarg nieograniczony

na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 178,50 m2, 

będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Wywoławcza wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu wynosi: 20 zł/netto/m²/m-c + VAT.

Wadium w wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić
w terminie do dnia 15.12.2020r. do godz. 9.00 na konto  Spółdzielni nr  30 1020 4476 0000 8702 0018 1388. Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15.12.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni (sala nr 6). 

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia  o zapoznaniu się z „Regulaminem najmu lokali” dostępnym na stronie internetowej www.smprzelom.pl bądź w Administracji  Spółdzielni (pokój nr 2).

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na wyznaczone miejsce, w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z uczestników nie dokona przebicia.

Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu lokalu po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane przetargiem dodatkowe informacje mogą uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 25 758 50 11 wew. 17.

Zarząd Spółdzielni

 Mińsk Mazowiecki, dn. 18.11.2020r.

 

 

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 17 - Adm. - kier.
  • 15, 18 - Administracja
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 16 - Dział techniczny
  • 27 - Dział tech. - kier.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter