24 września 2020 r.
Przetarg na wynajęcie garażu
Strona główna » Przetargi » Przetarg na wynajęcie garażu

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki  20  ogłasza:

 

przetarg nieograniczony na wynajęcie garażu będącego w zasobach Spółdzielni "Przełom" o powierzchni użytkowej 16,60 m2 w zespole garażowym przy ulicy Okrzei 27A w Mińsku Mazowieckim o nr 109.

Garaż jest murowany, kryty papą, drzwi uchylne.

Wywoławczą miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu ustala się na kwotę 170 zł netto + VAT.

Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 w terminie do dnia 22.05.2020r.

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

   

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26.05.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, druki oświadczenia znajdują się w Administracji Spółdzielni. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą pisemne oświadczenie, zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na miejsce wyznaczone do przeprowadzenia przetargu w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w  formie ustnej licytacji. Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co  najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z  uczestników nie dokona przebicia.

Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która jest zabezpieczeniem należności przysługujących Spółdzielni z tytułu najmu garażu. Pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu garażu po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Osoby zainteresowane przetargiem, odnośnie zapoznania się z jego regulaminem oraz dokonania oględzin garażu mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni, pok. nr 2, tel. 25 758 50 11 wew. 15 codziennie w godzinach urzędowania.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter