14 sierpnia 2020 r.
Przetarg na usługę kompleksowego sprzątania nieruchomości
Strona główna » Przetargi » Przetarg na usługę kompleksowego sprzątania nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 50 11, fax. (25) 758 38 67

 

ogłasza

przetarg nieograniczony polegający na

usłudze kompleksowego sprzątania nieruchomości przy ulicy Nadrzecznej 7, Siennickiej 8, 9 w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 o godz. 11:00.

Wadium w wysokości 1 500,00zł należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 28.07.2020r. do godz. 10:30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji (pokój nr 4)

tel. 25 758 50 11 wew. 17 lub pobrać ze strony internetowej.

Specyfikacja

 

  Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter