23 października 2021 r.
Ogłoszenie - przetarg na wynajęcie garaży przy ul.Warszawskiej 80a.
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg na wynajęcie garaży przy ul.Warszawskiej 80a.

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przełom" w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 20 ogłasza

przetarg nieograniczony na wynajęcie garaży będących w zasobach Spółdzielni
znajdujących się w zespole garażowym przy ul. Warszawskiej 80a w Mińsku Mazowieckim.

 

Garaż nr 70 o powierzchni użytkowej 15,35 m2.

Garaż murowany, kryty papą, drzwi dwuskrzydłowe.

Wywoławczą miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu ustala się na kwotę
200 zł/netto/m-c + VAT
.

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni:
12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 w terminie do dnia 25.10.2021r.

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2021r. o godz. 1130 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6.

 

Garaż nr 71 o powierzchni użytkowej 15,48 m2.

Garaż murowany, kryty papą, drzwi dwuskrzydłowe.

 

Wywoławczą miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu ustala się na kwotę
200 zł/netto/m-c + VAT.

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni:
12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 w terminie do dnia 25.10.2021r.

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2021r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6.

 

 

Garaż nr 73 o powierzchni użytkowej 15,48 m2.

Garaż murowany, kryty papą, drzwi dwuskrzydłowe.

 

Wywoławczą miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu ustala się na kwotę
200 zł/netto/m-c + VAT.

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni:
12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 w terminie do dnia 25.10.2021r.

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2021r. o godz. 1230 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6.

 

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, druki oświadczenia znajdują się w Administracji Spółdzielni. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą pisemne oświadczenie, zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na miejsce wyznaczone do przeprowadzenia przetargu w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z uczestników nie dokona przebicia.

Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, która jest zabezpieczeniem należności przysługujących Spółdzielni z tytułu najmu garażu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu garażu po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane przetargiem, odnośnie zapoznania się z jego regulaminem oraz dokonania oględzin garażu mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni, tel. 25 758 50 11 wew. 37 codziennie w godzinach urzędowania.

 

Zarzqd Spółdzielni


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter