21 września 2021 r.
Ogłoszenie - przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:

lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Jana Pawła II 21

powierzchnia użytkowa lokalu 48,00 m² /3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc/.   Lokal usytuowany jest na IV piętrze, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofonową.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 238 000,00 zł /słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych/

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 28.09.2021 r. /wtorek/ o godzinie 1200.  

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 23 800, 00 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer 12  1020  4476  0000  8102  0021  1300.

Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 lub 758 50 11 w. 15.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem przetargu, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wyceną rzeczoznawcy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. /25/ 758 50 11 w. 26, gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz lokalu lub na stronie internetowej www.smprzelom.pl  

                                                                                                         ZARZĄD SPÓŁDZIELNI                        

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter