30 marca 2023 r.
Ogłoszenie - przetarg na koszenie traw w 2023r. w zasobach Spółdzielni
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg na koszenie traw w 2023r. w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20, tel. (25)758-50-11, fax. (25)758-38-67

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny

na koszenie traw w 2023 roku w zasobach Spółdzielni.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2023r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Spółdzielni (pokój nr 6).

Wadium na przetarg w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

Ofertę na przetarg należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) do dnia 06.03.2023r. do godz. 1530.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana: 

Koszenie traw w 2023 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji pokój nr 4 lub 2 tel. (25) 758 50 11 wew. 17, 15 lub pobrać poniżej.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter