18 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę działki przy ul. Łupińskiego
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę działki przy ul. Łupińskiego

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 20 ogłasza
przetarg nieograniczony na:

dzierżawę działki o nr ewidencyjnym 2466/23 o powierzchni 512 m², położonej u zbiegu ulic Dąbrówki i Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim .

Media:                        energia elektryczna

Ogrodzenie:             ogrodzenie panelowe, furtka, brama

Wjazd:                        bezpośrednio z ulicy Łupińskiego o nawierzchni asfaltowej

Na dzierżawionym terenie będzie można prowadzić działalność nieuciążliwą oraz działalność  niezabronioną prawem polskim.

 

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 4000 zł. netto miesięcznie

 

Wadium w wysokości 3000 zł. należy wpłacić w terminie do dn. 10.06.2024r. na konto  Spółdzielni nr  30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

Dowód   dokonania   przelewu  wadium   należy  okazać  w  trakcie  przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11.06.2024r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni (sala nr 6). 

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na wyznaczone miejsce, w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie   przeprowadzony
w formie ustnej licytacji. Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile   nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia  stawki wywoławczej żaden
z uczestników nie dokona przebicia.

     Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa dzierżawy terenu po uprzednim   zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

     W przypadku nie zawarcia umowy przez dzierżawcę wybranego w drodze przetargu w terminie 
14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Osoby zainteresowane przetargiem, mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni, pok. nr 1 lub telefonicznie pod nr tel. 25 758 5011  codziennie w godzinach urzędowania.           

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter