18 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie - przetarg lokal przy Siennickiej 6
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg lokal przy Siennickiej 6

 

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20, ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:

lokal numer 2 przy ulicy Siennickiej 6  

powierzchnia użytkowa lokalu 60,39 m² /3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wcoraz przyległy balkon/.Lokal usytuowany jest na parterze, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazową i domofonową.

Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnicao powierzchni użytkowej 2,88 m2. 

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 357 000,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.     o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na osobę jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 02.07.2024 r./wtorek/: o godzinie 1100.

Wadiumw wysokości 35 700, 00 zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg /liczy się data wpływu na konto/ Spółdzielni numer 12  1020  4476  0000  8102  0021  1300.

Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzeniaprzetargu bez podania przyczyny.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do wpłaty ceny nabycia w terminie 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia i zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyla się od wpłacenia należności za lokal i przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego i przeniesienia własności w podanych wyżej terminach. 

Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi osoba, która wygrała przetarg.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu.

Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 50 11 wew.18 lub 609 300 471.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem przetargu, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wyceną rzeczoznawcy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni tel. /25/ 758 50 11 wew. 26 lub na stronieinternetowej www.smprzelom.pl 

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter