30 października 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu lokal nr 28 przy ul. Warszawskiej 103
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu lokal nr 28 przy ul. Warszawskiej 103

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20, ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:

lokal nr 28 przy ul. Warszawskiej 103

powierzchnia użytkowa lokalu 48,23 m²  /2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc oraz przyległy balkon/. Lokal usytuowany jest na III piętrze, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, domofonową oraz gaz ziemny.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 206 000,00 zł  /słownie złotych: dwieście sześć tysięcy/

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 11 ust 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na osobę jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20 /sala nr 6/ w dniu 03.11.2020 r. /wtorek/: o godzinie 1100  

Wadium w wysokości 21.000 zł /słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy/ należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, liczy się data wpływu na konto Spółdzielni numer  12  1020  4476  0000  8102  0021  1300.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium i okazanie dowodu przelewu w trakcie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 lub 758 50 11 wew. 15 i 18.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem przetargu, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wyceną rzeczoznawcy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni pokój nr 22 tel. /25/ 758 50 11 wew. 26 lub na stronie internetowej www.smprzelom.pl  

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 17 - Adm. - kier.
  • 15, 18 - Administracja
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 16 - Dział techniczny
  • 27 - Dział tech. - kier.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter