1 grudnia 2020 r.
2021 przeglady kominiarskie i gazowe - odpowiedzi na pytania
Strona główna » Przetargi » 2021 przeglady kominiarskie i gazowe - odpowiedzi na pytania

Poniżej odpowiedzi na pytania oferentów, jakie wpłynęły w związku z przetargiem na wykonanie przeglądów kominiarskich i gazowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przełom w Mińsku Mazowieckim:


1. Czy w trakcie wykonywania przeglądów wszystkie osoby winne posiadać odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy Prawo budowlane? Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom dopuszcza sytuacje w której pewne czynności (wchodzenie do lokali mieszkalnych, ocenianie stanu technicznego) będą wykonywały osoby nie posiadające uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane?
Odpowiedź:
Wszystkie osoby winne posiadać odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy Prawo budowlane. Spółdzielnia nie dopuszcza sytuacji, w której pewne czynności (wchodzenie do lokali mieszkalnych, ocenianie stanu technicznego) będą wykonywały osoby nie posiadające uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane.


2. Czy w przypadku przewodów kominowych których pracę wymusza praca urządzeń mechanicznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni mogą wykonywać osoby posiadające tytuł mistrza w rzemiośle kominiarstwa? Czy zgodnie z ustawą Prawo budowlane czynności te powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności?
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane czynności te powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.


3. Czy przedmiotem przeglądów przewodów kominowych jest również określenie stanu technicznego kominów (część wewnątrz lokali mieszkalnych, kominy ponad dachem)? Czy w takim przypadku oprócz uprawnień mistrza w rzemiośle wymagacie Państwo osoby posiadającej uprawnienia budowlane? Zgodnie z obowiązującym prawem osoby posiadające uprawnienia mistrza w rzemiośle kominiarstwa nie posiadają umocowania prawnego do oceniania stanu technicznego konkretnych części budynków m.in. kominów.
Odpowiedź:
Przedmiotem przeglądów przewodów kominowych zgodnie ze specyfikacją jest m.in. sprawdzenie stanu technicznego wylotów przewodów kominowych ponad dachem oraz nasad kominowych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane czynności te powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.


4. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom dopuszcza ażeby do lokali mieszkalnych wchodziły osoby posiadające częściowe uprawnienia a inne osoby tylko autoryzowały protokoły czy też wymagane jest ażeby każda osoba podpisana na protokole uczestniczyła w kontroli?
Odpowiedź:
Spółdzielnia nie dopuszcza, żeby do lokali mieszkalnych wchodziły osoby nieposiadające lub posiadające częściowe uprawnienia, a inne osoby autoryzowały protokoły. Wymagane jest żeby każda osoba podpisana na protokole uczestniczyła w kontroli.


5. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa wymaga aby uzgodnić z przedstawicielem spółdzielni harmonogram przeprowadzanych kontroli oraz czas wykonywania innych czynności w budynkach.
Odpowiedź:
Spółdzielnia nie wymaga uzgodnienia harmonogramu przeprowadzanych kontroli oraz czasu wykonywania innych czynności związanych z umową.


6. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom wymaga ażeby określić czas reakcji w razie awarii? Jeżeli tak to proszę określić jaki jest to czas?
Odpowiedź:
Wszelkie awarie związane z wykonywanymi przeglądami powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Spółdzielni. Czas będzie określany w zależności od złożoności problemu, po analizie przedmiotu awarii.


7. Czy wykonawca ma obowiązek wyznaczyć jeden, czy dwa terminy kontroli? Czy wykonawca będzie miał obowiązek udostępnić numer telefonu do kontaktu i w razie ważnej przesłanki będzie miał obowiązek ustalić termin indywidualny wykonania przeglądów dla poszczególnych lokali mieszkalnych?
Odpowiedź:
Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć dwa terminy kontroli. Wykonawca ma obowiązek udostępnić numer telefonu do kontaktu i w razie ważnej przesłanki będzie musiał ustalić indywidualny termin wykonania przeglądów dla poszczególnych lokali mieszkalnych.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 17 - Adm. - kier.
  • 15, 18 - Administracja
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 16 - Dział techniczny
  • 27 - Dział tech. - kier.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter