18 czerwca 2024 r.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2024 -kontynuacja
Strona główna » Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2024 -kontynuacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim działając na podstawie art.8³ ust.2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 86 ust.2 i 3 i § 89 ust.1 Statutu Spółdzielni i § 94 Statutu zwołuje zebranie będące dokończeniem przerwanej II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni , rozpoczętej w dniu 6 czerwca 2024 roku.

LINK

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter