17 stycznia 2021 r.
Poświadczenie uiszczenia opłaty za śmieci
Strona główna » Poświadczenie uiszczenia opłaty za śmieci

DRODZY MIESZKAŃCY

 

Zgodnie z § 4 ust. 12 uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XXI.202.2020 z dnia 29 czerwca 2020r, punkt selektywnego zbierania odpadów /PSZOK/ przyjmuje odpady od użytkowników lokali po udokumentowaniu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim informuje, że osoby planujące dostarczyć we własnym zakresie odpady komunalne do punktu PSZOK, np. gruz pochodzący z remontów mieszkań, odpady wielkogabarytowe lub sprzęt elektroniczny powinny skontaktować się z administratorem zamieszkiwanego osiedla bądź Kierownikiem Działu Administracji i Eksploatacji /numery telefonów dostępne w tablicach ogłoszeń  na klatkach schodowych/ celem uzyskania poświadczenia uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości wymaganego w punkcie PSZOK.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 7 pkt 16 obowiązującego Regulaminu zasad podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali „Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć na własny koszt gruz i inne pozostałości po robotach remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w lokalu.”.

 

 

A D M I N I S T R A C J A

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter