30 marca 2023 r.
Informacja dla Mieszkańców
Strona główna » Informacja dla Mieszkańców

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym w ustawie z dnia 08.02.2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2023 poz.295), Zarząd informuje mieszkańców spółdzielczych zasobów o wysokości obecnych stawek stosowanych do rozliczenia kosztów ciepła w sezonie grzewczym 2022/2023.

Jednocześnie informujemy, że po przeprowadzeniu analizy dotychczas poniesionych kosztów centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2022/2023 w aspekcie zaliczek na ten cel ustalonych przed rozpoczęciem sezonu, jak również nowych stawek kosztów stosowanych na podstawie w/w ustawy zaliczki pozostaną w niezmiennej wysokości. 

Ponadto zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem trwający okres rozliczeniowy kończy się z dniem 30.04.2023 roku i wówczas nastąpi kompleksowe rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania.

 

Link do strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.  z obowiązującymi  stawkami dostaw ciepła.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter