20 października 2018 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu - utwardzenia terenu pod altany śmietnikowe.
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu - utwardzenia terenu pod altany śmietnikowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”
w Mińsku Mazowieckim 

zaprasza

do złożenia

oferty na wykonanie remontu -  utwardzenia terenu pod altany śmietnikowe

przy ul. Kopernika 8A i 10 oraz Szczecińskiej 11A i Chełmońskiego 12 w Mińsku Mazowieckim.


I.                   W zakres robót  utwardzenia terenu pod altanę śmietnikową przy ul. Kopernika 8A i 10 wchodzi;

 • wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót i przestawienie pojemników,
 • rozbiórka  murków oporowych z cegły i betonu dolegających do garaży,
 • rozbiórka podłoża betonowego,
 • uzupełnienie tynków garaży po rozebranych murkach oporowych,
 • malowanie nowo wykonanych tynków ścian garażowych farbami emulsyjnymi białymi,
 • ułożenie utwardzenia pod altanę śmietnikową z  kostki brukowej szarej gr.8cm na podłożu cementowo-piaskowym,
 • wywóz  wszystkich materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu.

 

II.                W zakres robót  utwardzenia terenu pod altanę śmietnikową przy ul. Szczecińskiej 11A i Chełmońskiego 12  wchodzi;

 • wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót i  przestawienie pojemników,
 • rozbiórka  istniejącej altany śmietnikowej z cegły i betonu,
 • rozbiórka podłoża betonowego,
 • uzupełnienie podbudowy betonowej,
 • ułożenie utwardzenia pod altanę śmietnikową z  kostki brukowej szarej gr.8cm na podłożu cementowo-piaskowym,
 • wywóz  wszystkich materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu.


Termin realizacji do 30 maja  2018 roku.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z terenem robót, dokonania obmiarów w celu właściwej wyceny oferty.

Szczegółowych informacji  niezbędnych do opracowania  oferty udziela dział techniczny tel.  25 758 5011 wew. 16 i 27 lub email: sm@smprzelom.pl

Oferta winna zawierać ;

 - zobowiązanie rzeczowo-finansowe  wg załącznika nr 1,

- kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wyciąg z   KRS,

- oświadczenie o nie zaleganiu  w opłatach podatkowych i składkach ZUS wg. zał nr 2,  

-  kserokopia dowodu osobistego.

 Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 19.02.2018r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej „Oferta na wykonanie utwardzenia terenu pod altany śmietnikowe  przy ul. Kopernika 8A i 10, Szczecińskiej 11A i Chełmońskiego12 w Mińsku Mazowieckim w 2018r ”.

załączniki do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter