18 czerwca 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 20 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy:


a)    Topolowej 47 w zakresie: wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym: WLZ z wyłącznikami przeciwpożarowymi, instalacja uziemiająca, przewody pionów energetycznych wraz z osprzętem (tablice rozdzielcze, podlicznikowe i zabezpieczające), drzwiczki skrzynek energetycznych, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i wejść do budynku, oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe; wymiana instalacji odromowej,

b)    Stanisławowskiej 1 w zakresie: wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym: WLZ z wyłącznikami przeciwpożarowymi, instalacja uziemiająca, przewody pionów energetycznych wraz z osprzętem (tablice rozdzielcze, podlicznikowe i zabezpieczające), drzwiczki skrzynek energetycznych, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i wejść do budynku, oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe.

1.    Oferta winna zawierać:

 •      zobowiązanie rzeczowo-finansowe (ceny brutto wg załącznika nr 1),
 •      wyciąg z CEIDG lub z KRS,
 •      oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatkowych i składkach ZUS (wg załącznika nr 2),
 •      kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby.


2.    Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 11.01.2019 r. w zabezpieczonej kopercie zatytułowanej:
"Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Topolowej 47 i Stanisławowskiej 1 w Mińsku Mazowieckim".

3.    Szczegółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela Dział Techniczny,tel. 25 758 5011 wew.16 i 27.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter