25 sierpnia 2019 r.
Przetargi nieograniczone pisemne polegające na wymianie okien i drzwi budynków w 2019r.
Strona główna » Przetargi » Przetargi nieograniczone pisemne polegające na wymianie okien i drzwi budynków w 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza 

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na wymianie okien i drzwi budynków

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Dąbrówki 39

(lokal użytkowy nr 1)

1 000 zł

2

Warszawska 111

(etap I – 4 klatki)

5 000zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 17.01.2019 od godz. 11.00.

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 17.01.2019 r. do godz. 10.30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej.

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

SIWZ do pobrania
zal.1.1 do pobrania
zal.1.2 do pobrania
zal.2 do pobrania
zal.3 do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter