18 czerwca 2019 r.
Przetargi elektryczne w 2019 roku
Strona główna » Przetargi » Przetargi elektryczne w 2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na remoncie instalacji elektrycznych budynków

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Topolowa 47

4 000 zł

2

Stanisławowska 1

3 000zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 14.01.2019 od godz. 11.00.

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 14.01.2019 r. do godz. 10.30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

 z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej

www.smprzelom.pl.

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

SIWZ
do pobrania
 zal. 1.1
do pobrania
 zal. 1.2
do pobrania
 zal.2 do pobrania
 zal.3 do pobrania
 zal.4 do pobrania
 zal.5 do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter