13 listopada 2019 r.
Przetarg nieograniczony polegający na remoncie instalacji sanitarnej w bud. Topolowa 37
Strona główna » Przetargi » Przetarg nieograniczony polegający na remoncie instalacji sanitarnej w bud. Topolowa 37

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny

polegający na remoncie instalacji sanitarnej

w budynku Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Topolowa 37

2 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2019 od godz. 11.00.

Wadium przetargowe należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 10.09.2019 r. do godz. 10.30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

SIWZ do pobrania
załącznik nr 1 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania
załącznik nr 4 do pobrania
załącznik nr 5 do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter