16 lipca 2019 r.
Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim
Strona główna » Przetargi » Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim
ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 94,1 m2  oznaczonego nr 2 i 3, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEŁOM”.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Wywoławcza wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 20 zł/m² + VAT.
Wadium w wysokości 1 000 zł należy wpłacić w terminie do dn. 29.01.2019r. do godz. 0900 na konto  Spółdzielni nr  30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29.01.2019r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni (sala nr 6). 

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z „Regulaminem najmu lokali” dostępnym na stronie internetowej www.smprzelom.pl bądź w Administracji  Spółdzielni pok. nr 2.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na wyznaczone miejsce, w terminie określonym w ogłoszeniu.

O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki wywoławczej żaden z uczestników nie dokona przebicia.

Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu lokalu po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane przetargiem oraz chętne do dokonania oględzin lokalu mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni, pok. nr 2 tel. 25 758 50 11 wew. 15 codziennie w godzinach urzędowania.

Zarząd Spółdzielni

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter