25 stycznia 2020 r.
Przetarg na wykonanie robót budowlanych w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku
Strona główna » Przetargi » Przetarg na wykonanie robót budowlanych w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na wykonaniu robót budowlanych

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Błonie 12, 14

3 000 zł

2

Topolowa 24

Chełmońskiego 10A, 10B, 12

5 000 zł

3

Warszawska 163

Topolowa 1,3

1 500 zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 24.01.2020 od godz. 10:00.

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 24.01.2020 r. do godz. 9:30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej.

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

 

SIWZ  do pobrania
zal. 1.1 do pobrania
zal. 1.2 do pobrania
zal. 1.3 do pobrania
zal. 2 do pobrania
zal. 3 do pobrania
zal. 4 do pobrania
zal. 5 do pobrania
zal. 6 do pobrania
zal. 7 do pobrania


 


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter