24 września 2020 r.
Przetarg na koszenie trawy
Strona główna » Przetargi » Przetarg na koszenie trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 50 11, fax. (25) 758 38 67

 

ogłasza

przetarg nieograniczony polegający na

 

usłudze wykonania czynności pielęgnacyjno - ogrodniczych w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 o godz. 11:00.

Wadium w wysokości 500,00zł należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 24.03.2020 r. do godz. 10:00.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji (pokój nr 4)

tel. 25 758 50 11 wew. 17 lub pobrać ze strony internetowej

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

Załącznik nr 1 - SIWZ

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter