18 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie - przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego przycięcia drzew
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego przycięcia drzew

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20, tel. (25)758-50-11

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny

na wykonanie pielęgnacyjnego przycięcia gałęzi drzew na terenach

administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom”.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2023r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Spółdzielni (pokój nr 6).

Wadium na przetarg w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

Ofertę na przetarg należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) do dnia 28.11.2023r. do godz. 1000.

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zatytułowana: 

PRZETARG – Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji pokój nr 3 lub 2 tel. (25) 758 50 11 wew. 17, 15 lub pobrać poniżej.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter