29 listopada 2023 r.
Ogłoszenie: przetarg na kompleksowe sprzątanie nieruchomości
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie: przetarg na kompleksowe sprzątanie nieruchomości

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 50 11, fax. (25) 758 38 67

ogłasza przetarg nieograniczony polegający na:

usłudze kompleksowego sprzątania nieruchomości przy ulicy
Toruńskiej 4, Toruńskiej 4A, Szczecińskiej 12, Szczecińskiej 14,

zespół garażowy Szczecińska 10A – tylko teren zewnętrzny 

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2023 o godz. 11:00.

Wadium w wysokości 4 000,00zł należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 08.08.2023 r. do godz. 10:30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Administracji i Eksploatacji (pokój nr 4)

tel. 25 758 50 11 wew. 17 lub pobrać ze strony internetowej.

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
  • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
  • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
  • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
  • 15, 18 - Administratorzy
  • 16 - Sekcja techniczna
  • 17 - Kierownik Adm.
  • 19 - Rozlicze. mediów
  • 23 - Czynsze
  • 26 - Dział członkowski
  • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter