17 listopada 2018 r.
Ogłoszenie - pretarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu - Siennicka 9
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - pretarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu - Siennicka 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 20, ogłasza kolejny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na osobę jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:

 • lokal nr 30 przy ul. Siennickiej 9

     powierzchnia użytkowa lokalu 61,52m²  / 3 pokoje  + kuchnia /, usytuowany na IV piętrze, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewanie, domofonową oraz gazową.  

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 170 000,00zł  /słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy/.  

 

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z art.11 ust 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim /sala nr 6/ w dniu 06.11.2018r /wtorek/ o godz 10°°.                

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz.9ºº na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do wpłaty ceny nabycia w terminie 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia i zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyla się od wpłacenia należności za lokal i przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego i przeniesienia własności w podanych wyżej terminach. 

Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi osoba, która wygrała przetarg.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu.

Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 lub 758 50 11 w 15 i 18.

Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wyceną rzeczoznawcy mogą zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni pokój nr 22 tel. 25 758 50 11 w 26.

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI                      

  

 

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter