20 października 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym n na remont instalacji sanitarnych
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym n na remont instalacji sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20, tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny

polegający na remoncie instalacji sanitarnych

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku:

 

Adres

Zakres

Wadium

Zamojska 8 Kałuszyn

instalacja wod.-kan. z przyłączem

3 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2018 od godz. 11:00.

Wadium należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej www.smprzelom.pl

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

SIWZ do pobrania
dokumentacja Zamojska do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter