16 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych pisemnych polegających na remontach pokryć dachowych budynków w zasobach Spółdzielni w 2018 roku.
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych pisemnych polegających na remontach pokryć dachowych budynków w zasobach Spółdzielni w 2018 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20,  tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67

ogłasza

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na remoncie pokryć dachowych budynków

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku:

 

Przetarg nr

Adres

Wadium

1

Warszawska 212

3 000 zł

2

Dąbrówki 39

1 000zł

 

Przetargi odbędą się w dniu 01.03.2018 od godz. 10.00.

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.

 

Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 01.03.2018 r. do godz. 9.30.

 

Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

 z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej www.smprzelom.pl

 

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

SIWZ do pobrania
załącznik nr 1.1 i 1.2 do pobrania
załącznik nr 2 do pobrania
załącznik nr 3 do pobrania
dokumentacja zdjęciowa do pobrania


zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat - czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter