20 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie - miejsca postojowe
Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - miejsca postojowe

 

                                                                       Mińsk Maz 25.06.2013 r.

                
                                                                                               O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowieckim w oparciu o postanowienie Regulaminu wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach usytuowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom", ogłasza nabór osób chętnych do zawarcia umowy najmu na miejsca postojowe oznaczone na poniższym załączniku mapowym.

Miesięczny koszt najmu miejsca postojowego wynosi:

- 35 zł /netto/ - w przypadku członków Spółdzielni

- 50 zł /netto/ - w przypadku osób nie będących  członkami Spółdzielni zamieszkałych  na terenie osiedla.

Wnioski w powyższej sprawie można składać w biurze Spółdzielni pokój nr 9 w terminie do dnia 05.07.2013 r.

Rozdział miejsc nastąpi zgodnie z w/w Regulaminem, z którego treścią można zapoznać się
na stronie internetowej Spółdzielni www.smprzelom.pl  lub w biurze Spółdzielni.

                  
                                                                                                                                 A d m i n i s t r a c j a   

 

 zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel 25 758 50 11
 • fax 25 758 38 67
 • tel 25 758 45 75
Warsztat-zgłoszenia w godzinach pracy 7:30 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 17 - Admini. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłoszenia awarii po godzinach pracy
 • 782 981 382
 • 603 083 288
 • 607 988 999
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter