25 sierpnia 2019 r.
Remonty wykonane 2015
Strona główna » Informacje dla spółdzielcy » Dział Techniczny » Remonty i konserwacje » Remonty wykonane 2015

WYKONANIE  PLANU REMONTÓW  I KONSERWACJI W 2015 ROKU

L.p.

ZAKRES ROBÓT

Adres-rodzaj robót

I

Docieplenie ścian - renowacje elewacji budynków

Okrzei 33, Okrzei 35, Okrzei 37 Okrzei 39 - dokonano renowacji elewacji której zakres obejmował: demontaż istniejącego ocieplenia z supremy i styropianu, wykonanie ocieplenia z styropianu gr.14cm z nową wyprawą elewacyjną, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, podwyższenie kominów, pokrycie papą termozgrzewalną dachu, wymianę okienek piwnicznych, renowację trawników.

Chełmońskiego 10a,Nadrzeczna 6,10,Topolowa 33- umyto i zabezpieczono środkiem grzybobójczym północne  ściany szczytowe,

Topolowa 33- wykonano naprawę wyprawy elewacyjnej ściany szczytowej południowej wraz z dociepleniem cokołu,

Wyszyńskiego 32/34- wykonano naprawę wyprawy elewacyjnej ściany szczytowej zachodniej wraz z dociepleniem cokołu,

Kopernika 8a.10- opracowano dokumentację techniczną renowacji elewacji

 

II

Roboty blacharsko-dekarskie

Dąbrówki 35, Dąbrówki 39 - pokryto całości dachów papą termozgrzewalną.

III

Wymiana okien

Topolowa 31,33,35, Wyszyńskiego 32/34, Okrzei 14A,Kopernika 8A,Kopernika 10,Chełmońskiego 11,13, Kościuszki 20-wymieniono okna w klatkach schodowych i piwnicach

Siennicka 9 - wymieniono okna w klatkach schodowych

Okrzei 20, Warszawska 80, Warszawska 86, Warszawska 88, Warszawska 90, Miodowa 5, Nadrzeczna 1,Nadrzeczna 7, Siennicka 6,Siennicka 8, Armii Ludowej 21,21A-wymieniono okna  piwniczne ,

Dokonano refundacji kosztów wymiany stolarki budowlanej 76 lokali

IV

Remont balkonów

Topolowa 8, Topolowa 10, Topolowa 12 Topolowa 16, Topolowa 35, Warszawska 103,Warszawska 212 ( 1 lokal)- wykonano remont balkonów i loggii .

V

Remont instalacji elektrycznych

Zamojska 8, Zamojska 10 w Kałuszynie Opracowano dokumentację i dokonano wymiany pionów instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i oświetlenia w piwnicach,

Kopernika 1,3,Stanisławowska 1- opracowano  dokumentację techniczną oświetlenia terenu,

Warszawska 212- wymieniono słupy oświetlenia terenu z przełożeniem kabli ,

Okrzei 35, Okrzei 39 - PGE wymieniła przyłącza energetyczne do budynków

VI

Remont instalacji sanitarnych

Stanisławowska 1 -wymieniono poziomy zimnej wody  w piwnicy ,

Błonie 12 i 14 wykonano odwodnienie budynków ,

Nadrzeczna 7, Zamojska 10 -wymieniono poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączem ,

Topolowa 39- wymieniono poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicach,

Łupińskiego 9,11 przebudowano wewnętrzną sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami ,

Topolowa 45- opracowano  dokumentację techniczną wymiany poziomów kanalizacji ze zmianą wylotu.

 

VII

Remont ciągów pieszo-jezdnych

Topolowa 8,10,12,16 przebudowano układ komunikacyjny wraz z kanalizacją deszczową.

Dąbrówki 33 utwardzono teren pod altanę śmietnikową

Warszawska 212 przebudowano ciągi pieszo-jezdne , nasadzenie drzewostanu

Warszawska 163, Topolowa  1, Topolowa 3 wyremontowano nawierzchnię schodów- wejść do klatek schodowych ,

Dąbrówki 39,41- wymieniono nawierzchnię chodników, mur oporowy , balustrady schodów oraz wykonano zjazd na ulicę Dąbrówki,

Łupińskiego 1,3,7 - wymieniono nawierzchnię chodników

VIII

Roboty różne

Topolowa 37 i Topolowa 39  zrealizowano zalecenia ekspertyzy p.poż. zamontowano oświetlenie ewakuacyjne, drzwi p.poż do piwnic, wyłączniki przeciwpożarowe w wejściach do klatek schodowych.

Warszawska 135  opracowano dokumentację i wykonano niezależne wejście do wezła c.o..

Nadrzeczna 4- naprawiono taras nad garażem podziemnym ,

Topolowa 17,Piłsudskiego 1- wymieniono wyłazy dachowe,

Warszawska 111-wymianiono uszkodzone posadzki w lokalu usługowym nr 1

Kopernika 4 - naprawiono gzyms nad lokalem usługowym                    

IX

Roboty realizowane z funduszu konserwacyjnego

Szczecińska 12, Szczecińska 14, Toruńska 4 Toruńska 4 a  , Topolowa 24 - pomalowano klatki schodowe.

X

Roboty realizowane z funduszu eksploatacyjnego

Topolowa 13-17, Warszawska 103- Topolowa 47 , Nadrzeczna 12 -

zmodernizowano place zabaw

Topolowa 12- zamontowano osłonę śmietnikową

 

                                                                                                                        Dział Techniczny  

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter