25 sierpnia 2019 r.
Remonty wykonane - 2013
Strona główna » Informacje dla spółdzielcy » Dział Techniczny » Remonty i konserwacje » Remonty wykonane - 2013

WYKONANIE REMONTÓW i KONSERWACJI w 2013 r.

Lp.

Dział

Zakres robót i adres

I

Renowacja ścian zewnętrznych

Ocieplenie ścian piwnic: Nadrzeczna 6, Nadrzeczna 10, Bulwarna 1, Bulwarna 1a, Piłsudskiego 1, Wyszyńskiego 23, Wyszyńskiego 25, Kopernika 14, Kopernika 16, Kopernika 18.
Mycie i impregnacja antyglonowa ścian: płn. I kl. budynku Warszawska 212, płn. i zach. Szczecińska 12, płn.
i wsch. Szczecińska 14,płn.Dąbrówki 39, zach. Dąbrówki 41.
Naprawa elewacji: Warszawska 111.
Ocieplenie ściany, przebudowa kominów, wymiana obróbek blach.: Okrzei 14b.

II

Wymiana stolarki okiennej oraz częściowa refundacja kosztów wymiany okien w lokalach wykonanych we własnym zakresie

Wymiana witryn klatek schodowych: Chełmońskiego12,Chełmońskiego10a, Chełmońskiego 10b, Szczecińska 11a.
Wymiana okien w klatkach schodowych w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych: Warszawska 103, Bulwarna 1, Bulwarna 1a, Piłsudskiego 1, Topolowa 1, Topolowa 3, Topolowa 7, Topolowa 9, Topolowa 37, Topolowa 39,
Topolowa 47, Wyszyńskiego23,Wyszyńskiego 25, Kopernika 14, Kopernika 16,Kopernika 18.
Wymiana okien piwnic i pomieszczeń wspólnych: Nadrzeczna 6, Nadrzeczna 10, ·Wymiana okien świetlika i piwnicznych: Okrzei 29.
Dofinansowanie do wymiany okien we własnym zakresie zrealizowanych do dnia 31.12.2012 r.

III

Malowanie klatek schodowych i piwnic

Okrzei 29,Okrzei 31,Okrzei 33,Okrzei 35,Okrzei 37,Okrzei 39,Topolowa 8,Topolowa 10, Topolowa 12, Wyszyńskiego 23,Wyszyńskiego 25.
Malowanie klatek schodowych, przebudowa podestów, balustrad, wymiana drzwiczek szafek elektrycznych, malowanie piwnic, wykonanie posadzek piwnic: Topolowa 37, Topolowa 39, Kopernika 3.

IV

Remont balkonów z wymianą balustrad

Bulwarna 1, Bulwarna 1a, Piłsudskiego 1, Stanisławowska 1, Zamojska 8, Zamojska 10 w Kałuszynie,
1-go Maja 95 w Kołbieli.

V

Roboty elektryczne

Projekt i wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach budynków: Kopernika 18, Błonie 12, Błonie 14,
Warszawska 80, Okrzei 20, Okrzei 29, Okrzei 39, Okrzei 37, ·Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy
ul. Kościuszki 2.

VI

Roboty sanitarne

Wymiana poziomów zimnej wody z podejściami do pionów w piwnicach: Warszawska 86, Warszawska 88,
Warszawska 90, Kopernika 18,Siennicka 6.
Wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z przyłączem zewnętrznym Topolowa 47.
Wymiana przyłącza wodociągowego PLM 4.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 4 lokalach budynku Błonie 14.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynków Warszawska 86,88,90, Kościuszki 2 do jezdni ul. Warszawskiej.

VII

Roboty drogowe – chodniki

Przebudowa schodów, dojść do budynku i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych: Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1.
Opracowanie dokumentacji wjazdu do posesji: Toruńska 4.
Opracowanie dokumentacji podjazdu dla niepełnosprawnych Kościuszki 20.
Opracowanie projektu utwardzenia, miejsc postojowych i altany śmietnikowej Okrzei 27.
Przebudowa schodów oraz zejścia do śmietnika z budynków Siennicka 8, Nadrzeczna 7.
Przebudowa dojazdu do śmietnika oraz utwardzenie pod altanę śmietnikową Kopernika 11, Wyszyńskiego 32/34.
Wykonanie koryta ciekowego wzdłuż skarpy budynku Topolowa 24.
Przebudowa miejsc postojowych i terenu pod trzepak i ławki z udziałem inicjatywy lokalnej: Kopernika 16,18.
Wykonanie utwardzenia, dojścia i opaski placu zabaw Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1.
Przebudowa studzienek odpływowych kanalizacji deszczowej i ukształtowanie niwelety terenu Nadrzeczna 12.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej z kratką ściekową Armii Ludowej 12,14, Kopernika 7.
Przebudowa podestu wejścia do budynku Zamojska 8 w Kałuszynie.

VIII

Roboty różne

Demontaż belek nad przejściami części użytkowej: Warszawska 86,88,90.
Opracowanie dokumentacji na wykonanie wiatrołapów klatek schodowych: Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1.
Ekspertyza tarasów pod względem ustalenia przyczyn występowania przecieków oraz wykonanie napraw w tym zakresie w części dotyczącej lokali mieszkalnych i usługowych: 11-go Listopada 4.
Ekspertyza kominiarska przewodów kominowych budynków: Topolowa 8, 10, 12, 16, Błonie 12, 14, Kościuszki 20.

IX

Roboty realizowane w ramach funduszu konserwacyjnego

Malowanie klatek schodowych: Warszawska 163,Topolowa 1,3,Warszawska 111 kl.VI-IX.
Wymiana skrzynek gazowych Siennicka 6,8,Okrzei 20,31,33,35,37,39,Kopernika 11,Wyszyńskiego 32/34.
Wymiana słupów oświetleniowych: Sędomierska 2, 4, 6, 6a.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter