25 sierpnia 2019 r.
Remonty planowane - 2013
Strona główna » Informacje dla spółdzielcy » Dział Techniczny » Remonty i konserwacje » Remonty planowane - 2013

PLAN  REMONTÓW  i  KONSERWACJI
na rok 2013 

L.P.ZAKRES ROBÓTAdres - rodzaj robót
I Renowacja ścian zewnętrznych  Ocieplenie ścian piwnicznych w budynkach: Nadrzeczna 6,10, Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1, Wyszyńskiego 23,25 Kopernika 14,16,18;
Mycie i impregnacja antyglonowa ściany płn. kl. I w budynku Warszawska 212
II Wymiana stolarki okiennej oraz częściowa refundacja kosztów wymiany okien w lokalach wykonanych we własnym zakresie
Wymiana witryn klatek schodowych oraz okienek piwnicznych, daszki i przebudowa ścian bocznych drzwi do klatek i do rowerowni + projekt w budynkach: Szczecińska 11a, Chełmońskiego 10a.10b,12;
Wymiana okien piwnic i pomieszczeń wspólnych w budynkach: Nadrzeczna 6 ,10;
Wymiana okien w klatkach schodowych okienek piwnicznych i pomieszczeń wspólnych w budynkach: Warszawska 103, Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1, Topolowa 1,3,7,9,37,39, Wyszyńskiego 23,25
III Malowanie klatek schodowych
Malowanie klatek schodowych przebudowa podestów, balustrad, wymiana drzwiczek elektrycznychi + malowanie piwnic+ posadzki piwnic w budynkach Topolowa 37,39;
Malowanie klatek schodowych i piwnic w budynkach: Okrzei 29,31,33,35,37,39, Topolowa 8,10,12,Wyszyńskiego 23,25
IV Remont balkonów
Remont balkonów z naprawą daszków iwymianą balustrad w budynkach: Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1;
Remont balkonów z wymianą balustrad w budynkach: Zamojska 8,10 w Kałuszynie, Stanisławowska 1, 1-go Maja 95 w Kołbieli
V Roboty elektryczne
Projekt i wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach w budynkach: Kopernika 18, Błonie 12,14, Warszawska 80, Okrzei 20,29,37,39;
Projekt + wykonanie instalacji odgromowej w budynku Kościuszki 2
VI Roboty sanitarne
Wymiana poziomu zimnej wody z podejściami do pionów w piwnicy w budynkach: Warszawska 86,88,90, Kopernika 18;
Wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z przyłączem zewnętrznym z opracowaniem projektu po stronie wschodniej budynku Topolowa 47;
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynków Warszawska 86,88,90, Kościuszki 2 do jezdni ul. W-wskiej
VII Roboty drogowe – chodniki
Remont nawierzchni chodników i miejsc postojowych i śmietnika z kanalizacją deszczową i kratkami ściekowymi + obsługa geodezyjna przy budynkach Topolowa 8-16;
Przebudowa schodów dojść do budynku i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Piłsudskiego 1;
Opracowanie dokumentacji podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów do budynku Kościuszki 20;
Opracowanie projektu utwardzenia, miejsc postojowych i altany śmietnikowej przy budynku Okrzei 27;
Remont chodnika + kratki ściekowe przed klatkami budynku Zamojska 10 w Kałuszynie;
Opracowanie dokumentacji wjazdu do posesji Toruńska 4;
Przebudowa schodów zejścia do śmietnika przy budynkach Siennicka 8, Nadrzeczna 7
VIII Roboty różne
Demontaż belek nad przejściami części użytkowej budynków Warszawska 86-90;
Opracowanie dokumentacji na wykonanie wiatrołapów klatek schodowych budynków Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1
IX Roboty realizowane w ramach funduszu konserwacyjnego
Malowanie klatek schodowych i balustrad zewnętrznych w budynku Warszawska 163;
Malowanie klatek schodowych i piwnic oraz malowanie ogrodzenia budynków Topolowa 1,3;
Malowanie klatek schodowych i piwnic w budynku Warszawska 111 /II etap/

O G Ó Ł E M
3.899.000 zł
zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter