7 kwietnia 2020 r.
TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH
Strona główna » TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH

Okres zimowy powoduje, że mieszkańcy często dbając o jak najmniejsze zużycie ciepła, a tym samym zminimalizowanie ponoszonych z tego tytułu opłat, „uszczelniają” swoje mieszkania zaklejając kratki wentylacyjne i nawiewniki likwidując tym samym jakąkolwiek wymianę powietrza w zajmowanych lokalach.

Taka niewłaściwa eksploatacja lokalu w efekcie jest przyczyną pojawiania się na ścianach i sufitach czarnych nalotów w postaci pleśni i zarosiałych szyb okiennych. Brak właściwej wentylacji pomieszczeń przyczynia się do rozwoju pleśni i zagrzybienia, a niekorzystny efekt dla organizmu człowieka to bóle głowy, niedotlenienie serca, kaszel, chrypka, bóle gardła, podrażnienia spojówek, alergia u dzieci. Niewentylowane pomieszczenia narażają nas na wdychanie zanieczyszczonego powietrza przez substancje chemiczne emitowane przez materiały budowlane, meble, wyposażenie czy też wchodzące w skład środków czystości detergenty, zarodniki pleśni i grzybów, roztocza, kurz oraz dwutlenek węgla. Najbardziej niebezpieczne są te substancje których obecność nie jest w żaden sposób sygnalizowana (bezwonna i bezbarwna). Za najgroźniejszy uznać należy tlenek węgla (czad), który powstaje wówczas, gdy proces spalania (kuchnie gazowe i gazowe podgrzewacze wody) odbywa się w warunkach niedoboru tlenu powodowanego niedostateczną wymianą powietrza. Corocznie w skali kraju rejestruje się kilkaset zatruć z tego powodu, niestety w wielu przypadkach śmiertelnych.

Przyczyną okazuje się zła wentylacja łazienek, ubikacji, kuchni, garaży, brak dopływu wystarczającej ilości powietrza do prawidłowego procesu spalania oraz zakłócenia ciągłości usuwania spalin.

Nasuwa się pytanie – dlaczego problem ten pojawił się w takiej skali dopiero teraz, w ostatniej dekadzie? Jakie zmiany w budownictwie stały się tego przyczyną? Przez wiele lat głównym powodem niezadowolenia użytkowników mieszkań był nadmierny napływ zimnego powietrza przez nieszczelności okien, brak docieplenia ścian zewnętrznych, dachu i wywołane tym wyziębienie pomieszczeń. Stosowanie dostępnych wtedy metod uszczelniania pozwalało na ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, ale nie eliminowało jej całkowicie.

W zasobach naszej spółdzielni zaprojektowana dla mieszkań jest wentylacja grawitacyjna(samoczynna) działająca na zasadzie różnicy ciśnień (podgrzania powietrza), bo czym powietrze lżejsze wznosi się do góry. Zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Wymagania”, napływ świeżego powietrza do mieszkania winien wynosić do 120m³ w ciągu godziny i taka ilość również powinna być odprowadzana poprzez kratki wentylacyjne ponad dach za pomocą przewodów wentylacyjnych. W przypadku braku napływu świeżego powietrza do lokalu powodowanego zbyt szczelnymi oknami np. z PVC, wystąpi zatrzymanie wymiany powietrza, a nawet „zwrotny ciąg”, gdzie zimne zużyte powietrze będzie nawiewać z przewodów wentylacyjnych, a w przypadku spalinowych powodując zaczadzenie. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania wentylacji jak również komfortu zamieszkiwania należy w oknach zamontować nawiewniki, które zapewnią właściwą wymianę powietrza i wyeliminują niedogodności w użytkowanych przez Państwa lokalach, pod warunkiem nie zaklejania kratek wentylacyjnych oraz nie montowania w kanałach wentylacyjnych jakichkolwiek urządzeń elektrycznych w postaci wentylatorów oraz okapów elektrycznych, wymuszających sztucznie wydalanie zużytego powietrza i zaburzających pracę całej wentylacji grawitacyjnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, szczególnie w lokalach, gdzie występują gazowe podgrzewacze wody należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Spółdzielni pod nr tel.- Administracja. 25 758 5011; Zaplecze Techniczne.25 758 2207 lub pod tel. alarmowe zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. Pamiętajmy właściwe działanie wentylacji zapewnia komfort zamieszkiwania!!!

Andrzej Rudzki

Kierownik Działu Technicznego.

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Zaplecze tech. - czynne:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:30 - 21:00
Numery wewnętrzne
 • 17 - Adm. - kier.
 • 15, 18 - Administracja
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 16 - Dział techniczny
 • 27 - Dział tech. - kier.
Zgłaszanie napraw
 • 25 758 22 07
Administracja
 • 25 758 33 25
Konserwacje domofonów
 • 602 497 308
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter