18 lipca 2024 r.
Dodatek mieszkaniowy
Strona główna » Dodatek mieszkaniowy

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom przypomina, że dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i mają problemy z uregulowaniem bieżących opłat istnieje forma wsparcia domowego budżetu w postaci dodatku mieszkaniowego.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie która spełnia trzy warunki:

 1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu

a)     właściciel lokalu ( akt notarialny lub przydział)

b)     najem (umowa najmu)

 1. Spełnia kryterium dochodowe

a)     2 862,19 zł dla gospodarstw jednoosobowych

b)     2 146,64 zł dla gospodarstw wieloosobowych

Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal.

 1. Spełnia kryterium „powierzchni normatywnej”, tzn. że powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego mieści się w przedziale:

dla 1 osoby – 39 m2- 50,70 m

dla 2 osób – 44 m2- 57,20m2

dla 3 osób – 49 m2– 63,70 m2

dla 4 osób – 59 m2– 76,70 m2

dla 5 osób – 69 m2 – 89,70 m2

dla 6 osób – 74 m2- 96,20 m2

 Kwota dodatku mieszkaniowego nie jest stała – zależy od dochodów, gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej lokalu i wysokościwydatków związanych z jego użytkowaniem i każdorazowo jest wyliczana przez pracownika MOPS-u.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba złożyć odpowiedni wniosek i wypełnić załączniki. Dokumenty te można pobrać i wydrukować samodzielnie lub gotowe druki pobrać w MOPS-ie. Pracownik Spółdzielni  potwierdza załącznik z wykazem opłat za mieszkanie, jak również pomaga wypełnić dane techniczne lokalu w przypadku wątpliwości.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w MOPS-ie przy ul. Kościuszki 25A w Mińsku Mazowieckim. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego podejmuje Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki w drodze decyzji administracyjnej.

 Wniosek o dodatek mieszkaniowy i załączniki które trzeba wypełnić do pobrania

na stronie MOPS-u link:

https://minskmaz.mops.pl/2021/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-pomoc-srodowiskowa/

zaloguj się do
Ważne telefony
Sekretariat
 • tel/fax 25 758 50 11
Warsztat - zgłoszenia awarii czynny:
 • pn - pt w godzinach pracy 7:00 - 21:00
 • 25 758 22 07
Numery wewnętrzne
 • 15, 18 - Administratorzy
 • 16 - Sekcja techniczna
 • 17 - Kierownik Adm.
 • 19 - Rozlicze. mediów
 • 23 - Czynsze
 • 26 - Dział członkowski
 • 27 - Kierownik Tech.
Klub osiedlowy
Odwiedź nas na
Newsletter